Blommande tibast

Att bli drabbad av vilda växter är lite av ett specialintresse jag har. Jag samlar upplevelser av växter i sin naturliga miljö likt hur folk samlar frimärken ungefär. Själva sparåtgärden sker med kamera förstås. Katalogisera växter med växtpress har aldrig varit min grej 🙂

Just tibast (Daphne mezereum) är en växt jag gått bet på under många år. Trots att jag letat igenom olika växtinventeringar där de ”ska” växa så har jag aldrig sett något vilt växande exemplar tidigare, förrän nu!

Tibasten är en liten meterhög lövfällande och (i vissa län) fridlyst buske som blommar på bar kvist i mars-april. Den förekommer i mullrika skogar och lundar.

Det finns flertalet namnsorter i handeln som odlas för sitt prydnadsvärde. Bland annat ‘Rubra’ med rosalila blommor eller ‘Alba’ med vita blommor. Vilt växer den i hela Sverige, men det är förhållandevis ovanlig. Hela växten är giftig och innehåller mezerein och daphnetoxin. Allvarlig förgiftningar sägs dock vara ovanliga.

Lämna en kommentar