Grönsaker från 54 meter högt växthus i Linköping

Ny Teknik rapporterade för några dagar sedan om att planeringsstadiet för ett riktigt prestigeprojekt är passerat. Det handlar om ett 54 meter högt växthus fördelat på tolv våningar som ska producera grönsaker lokalt till Linköpings invånare. Spillvärme och koldioxid från en närliggande biogasanläggning uppges vara lokala resurser som ska utnyttjas.

Utan någon närmre analys låter det som ett intressant projekt. Att få in produktion av färska grönsaker i städerna bidrar till kortare transporter och minskat behov av lagring, vilket ger bättre livsmedelskvalitet. Att bygga på höjden har också potentialen att ge utrymme för mer oexploaterad naturmark.

Cynikern i mig säger dock att detta kommer bli ett otroligt resurs- och energikrävande företag att verkställa.

Vad är era tankar om det?

Lämna en kommentar