Film om fosfordammar

Att våra åkrar läcker både kväve och fosfor är nog ingen nyhet för de flesta. I förlängningen skapar detta en rad problem. Bland annat ger det perfekta förutsättningar för kraftig algtillväxt i våra sjöar och vattendrag, vilket i sin tur tränger bort andra arter och stör vattendragets ekosystem i allmänhet.

Naturum Västervik har med stöd av Jordbruksverket producerat en liten kort film om fosfordammar, vad dess funktion är och hur de anläggs.

Kort sagt handlar det om att få vatten att röra sig långsammare vilket gör att partiklar sedimenterar. Sedimentet kan sedan ”skördas” och tas om hand, till exempel genom att föra tillbaks det till odlingsmarken. Liksom att växter kan rena vatten kan de också ackumulera näringämnen, därför brukar man också leda vattnet genom ”biologiska filter”, det vill säga växter.

Syftet är förstås att förhindra att fosforn läcker ut där den skapar problem.

Jag undrar vad det sammanlagda läckaget från fritidsodlingen är? Att läckaget skulle vara stort tror jag dessvärre är en ganska kvalificerad gissning. Hur skulle man kunna implementera sådana här lösningar i mindre skala, för till exempel kolonilottsområden? Idéer?

One Response to “Film om fosfordammar”

  1. Tror precis som du att läckaget från fritidsodlarna kan vara betydande. Det är nog inte många som funderar över det verkliga fosforbehovet utan man lägger nog på lite extra för säkerhets skull. Kanske skulle enkla tabeller för gödning av gräsmattor, blomrabatter och trädgårdsland vara till hjälp.
    // Anders

Lämna en kommentar