Mjölktistelbladlöss på Svarta vinbär

Typiskt angrepp av mjölktistelbladlöss (Hyperomyzus lactucae) på svarta vinbär. Bladen blir skrynkliga och rullar ihop sig. Jag har inte haft så stora problem, det går att spruta med med varmt vatten för att störa dem. Åtminstonde ifall man bara har ett par buskar. Mjölktisteln är mellanvärd..

Veckans vinterknopp: Kvalsterdrabbad svart vinbär (R. nigrum)

Här är knoppar på en enligt mitt tycke fantastisk bärbuske som ger supernyttiga, användbara och goda bär. Svart vinbär finns förvildad i Sverige, men kanske mer vanlig i många privatträdgårdar. Dessa knoppar är dessvärre en mycket vanlig syn. De är drabbade av vinbärsgallkvalster (Cecidophyopsis ribis), som förstör både blom- och bladanlag. Bäst gör man i […]

Potatisbladmögel

Not: Detta är en liten uppsats jag har författat. Jag tänkte att den kanske kunde vara av intresse för andra som vill lära sig mer om potatisbladmögel. Inledning Potatisen (Solanum tuberosum) är Sveriges mest kända rotfrukt (Livsmedelsverket, 2002) och det är inte helt utan anledning. Örten, som denna frodiga växt är, utvecklar stamknölar på försommaren […]

Biologisk bekämpning: Blomflugor

Blomflugor (Syrphidae) är en familj som utgör runt 6000 arter världen över och med cirka 350 arter i Sverige. Insekten lever i huvudsak på pollen och nektar men många larver i familjen lever även på olika bladlöss (Aphidoidea) och dvärgstritar (Cicadellidae). Många av arterna är fint tecknade med gult och svart och påminner om getingar. […]