Nya fröregler – ett hot mot våra bevarendesorter bland köksväxterna

För er som har missat detta så kommer Jordbruksverket att införa EU-direktivet 2009/145/E gällande våra bevarandesorter vilket riskerar att utarma utbudet av våra äldre och lite mer udda grönsaker. Jag har inte satt in mig tillräckligt ännu i ämnet för att skriva något av vett, men refererar tills vidare till: http://www.runabergsfroer.se/html/2010-10-30-bevara-mangfalden.htm http://www.impecta.se/remissvar_dnr_22_9337_10.pdf http://www.fobo.se/nyheter/arkiv/froregler.shtml http://www.dn.se/blogg/vetenskap/2010/11/09/udda-gronsaker-vacker-storm-8485 http://www.expressen.se/ledare/1.2206330/johannes-forssberg-stoppa-fro-lagen