Återbesök på odlingslotten

Jag känner att det är dags för en liten rapport om hur odlingen på odlingslotten har varit. I våras hade jag stora idéer om hur jag skulle utforma den. Dock kan jag knappast påstå att planeringen och eftertanken har varit noggrann. Det blir lite improviserat för det mesta. Något som tycks vara återkommande varje år. […]

Grundgödsling och jordförbättring på lotten

Att tillföra organiskt material till jorden är grunden för att lyckas i en odling där vi inte tillsätter handelsgödsel. Till de bästa jordförbättrarna hör kompost och stallgödsel. Komposten består av förmultnat organiskt material, dvs. döda växt- och djurdelar. Det finns en mängd olika material man kan kompostera och alla har olika egenskaper. Exempelvis så utgör […]

Stallgödsel – en eftermiddag på gödselstacken

Idag har jag ägnat eftermiddagen åt att skyffla stallgödsel med Nils från studiecirkeln Odla med solen. Ett tankerensande, fysiskt och skönt arbete. Det är imponerande att se hur pass mycket värme gödselstacken alstrade och att den fullkomligen kryllade av dyngmaskar. Dyngmaskarna (Eisenia fetida) är effektiva nedbrytare och fungerar väldigt bra att använda även i inomhuskomposter. […]

John Evans kompostté för grönsaksodling

Viagra-spam, fast riktat till odlare. Det var lite så jag tänkte när jag den här mannens enorma grönsaker och hans lite mystiska metod för uppnå detta. John Evans rekommenderar ett kompostté som han själv framställer genom att lägga ned humus från obrukad skogsmark, ”bioactivator” i en hink med vatten som syresätts via en luftpump. Jag […]