Ogräsrensning i ekologisk yrkesodling

I ekologisk odling är handsrensning en av de mest tidskrävande momenten. I officiella rapporter läser man ibland att det är den största kostnaden för kulturer med dålig konkurrerande förmåga. Ogräsfloran tenderar att konkurrera för mycket med kulturgrödorna vilket resulterar i nedsatt kvalitet och skörd. Å andra sidan utgör ogräsfloran ett habitat för många värdbundna organismer […]

Tomatympningen halvlyckad

I ett tidigare inlägg berättade jag att vi dragit igång odlingsäsongen med att ympa tomater. Att ympa tomater är inte helt ovanligt, särskilt inte bland ekologiska tomatodlare. Det vill säga de som odlar tomat i jord. Det är framförallt korkrot som kan ställa till med problem. Genom att nyttja en tomatsort med stark resistens och […]

Grönsaksodling på Ramsjö gård

Nu är det verkligen högsäsong för oss som gått ner oss i odlingsträsket. Det är knappast så att man har någon större lust att sitta vid datorn, men trots detta tänkte jag skriva ett par rader om vad jag tillbringat den senaste tiden åt. Jag läste om Ramsjö gård i ett examensarbete från SLU där […]

Grundgödsling och jordförbättring på lotten

Att tillföra organiskt material till jorden är grunden för att lyckas i en odling där vi inte tillsätter handelsgödsel. Till de bästa jordförbättrarna hör kompost och stallgödsel. Komposten består av förmultnat organiskt material, dvs. döda växt- och djurdelar. Det finns en mängd olika material man kan kompostera och alla har olika egenskaper. Exempelvis så utgör […]

Stallgödsel – en eftermiddag på gödselstacken

Idag har jag ägnat eftermiddagen åt att skyffla stallgödsel med Nils från studiecirkeln Odla med solen. Ett tankerensande, fysiskt och skönt arbete. Det är imponerande att se hur pass mycket värme gödselstacken alstrade och att den fullkomligen kryllade av dyngmaskar. Dyngmaskarna (Eisenia fetida) är effektiva nedbrytare och fungerar väldigt bra att använda även i inomhuskomposter. […]

Boken om marktäckning

”Boken om marktäckning – och om odling i sand” av Nils Åkerstedt är ett boknamn jag seglat förbi ett par gånger. Boken är slutsåld, men fortfarande efterfrågad och nu såg jag att den blivit upplagd gratis Boken om marktäckning