Rapport från odlarsverige

Vitlöken tar sig ganska bra. Jag satte fyra sorter i höstas. De utvecklas ganska ojämt och jag har sett tecken på näringsbrist eller eventuellt lökmal. Men någon form av acceptabel skörd ser jag dock ut att få. Strukturen i den lilla kantbädden är urkass och borde få mer kompost. Jag hade inte tillgång till stallgödsel […]

Prydnadsbuske som ger bra käk: liten rosenkvitten

Nu börjar liten rosenkvitten (eller Chaenomeles japonica som den heter med vetenskapligt namn) blomma här i zon 3. Vanligen ser man den som lågväxande prydnadsbuske i offentliga miljöer. Även dessa kloner framtagna som prydnadsbuske ger ofta användbara och nyttiga frukter, som dock är stenhårda och alltså inget för färskkonsumtion. Däremot går det bra att använda rivjärn […]

Vårbruket igång på Säbyholm

Lerskiftena är plöjda i höstas, men det finns en del jordbearbetning och gödsling kvar att göra. På Säbyholm sprider vi gödsel och plöjer sandskiftena på våren. Väl brunnen stallgödsel sprids med en fastgödselspridare och plöjning görs med en växelplog. Att göra dessa förberedelser är fördelaktigt på sandjordar eftersom det förebygger utlakning av växtnäringsämnen och gör […]